KatalogFiriem.sk je súčasťou obstarávacieho systému www.cenoveponuky.sk.

Na tejto doméne čoskoro sprístupníme katalóg firiem registrovaných na portáli Cenoveponuky.sk a KatalogProduktov.sk.